cuc-nguon-BHQ-2A
cuc-nguon-BHQ-2A-bangledtot

Nguồn BHQ 2A

  • Nguồn 2A cho bảng huỳnh quang
  • Dùng cho kích thước 80 x 100cm và 80 x 120cm