Giá đỡ gỗ (lơn,nhỏ)

Giá đỡ gỗ (lớn, nhỏ)

 

  • Chất liệu: Gỗ
  • Kích thước: giá đỡ gỗ (lớn) dùng cho bảng huỳnh quang 50×70 cm trở lên, giá đỡ gỗ (nhỏ) dùng cho bảng huỳnh quang 50×70 cm trở xuống.